Precast concrete shell segments © Hopkins Architects

Courtesy © Hopkins Architects