Ford-Foundation_SIMON-LUETHI_A23A5403-2

ford foundation renovation gensler

Courtesy Simon Luethi/Ford Foundation