Stanton Williams_Royal Opera House_Linbury Theatre_©Hufton+Crow_025_

royal opera house stanton williams london

Courtesy Hufton + Crow