house-in-nishitokyo02

Suppose Design Office Nishitokyo House tokyo

Courtesy Toshiyuki Yano