house-in-nishitokyo06

Suppose Design Office Nishitokyo House tokyo

Courtesy Toshiyuki Yano