house-in-nishitokyo11

Suppose Design Office Nishitokyo House tokyo

Courtesy Toshiyuki Yano