house-in-nishitokyo13

Suppose Design Office Nishitokyo House tokyo

Courtesy Toshiyuki Yano