house-in-nishitokyo14

Suppose Design Office Nishitokyo House tokyo

Courtesy Toshiyuki Yano