house-in-nishitokyo15

Suppose Design Office Nishitokyo House tokyo

Courtesy Toshiyuki Yano