house-in-nishitokyo381

Suppose Design Office Nishitokyo House tokyo

Courtesy Toshiyuki Yano