house-in-nishitokyo53

Suppose Design Office Nishitokyo House tokyo

Courtesy Toshiyuki Yano