house-in-nishitokyo59

Suppose Design Office Nishitokyo House tokyo

Courtesy Toshiyuki Yano